Program de formare profesională la CE Oltenia

0
100

În cadrul unui program de formare profesională, la nivelul CE Oltenia, s-a derulat cursul de perfecționare cu tema Prevenirea accidentelor de muncă în carierele de lignit, la care au participat conducătorii proceselor tehnologice din carierele de lignit, respectiv șefii de schimb din cariere, șefii sectoarelor de productie și adjuncții acestora.

Cursul a fost organizat în scopul perfecționării cunoștințelor din domeniul securității și sănătății în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă provocate de disfuncționalități ale componentelor sistemului de muncă.

Tematica programului de formare profesională a atins următoarele obiective:

-Riscurile pe care le presupune disfuncționalitatea componentelor sistemului de muncă;

-Consecințele asupra sănătății lucrătorilor pe care le pot avea accidentele de muncă;

-Răspunderile administrative, disciplinare, materiale și eventual penale pe care le pot avea persoanele găsite vinovate de producerea accidentelor de muncă;

-Analiza unor echipamente de muncă utilizate în carierele de lignit, a riscurilor pe care exploatarea lor le generează, disfuncționalități care pot genera accidente de muncă. Măsuri de prevenire;

-Analiza unor tehnologii de lucru si operatii frecvent executate în carierele de lignit, riscurile pe care le generează greșelile și omisiunile care pot produce accidente de muncă. Măsuri de prevenire.

Suportul de curs a fost asigurat de instrumente de pregătire teoretică (acte normative, legislatie, cărți tehnice ale utilajelor miniere, publicații de specialitate) și metode de pregătire practică (discutii de grup, analiză critică, exemplificari, simulări).

Însușirea de către cursanți a materialelor predate a fost verificată prin teste de evaluare a capacității acestora de a intui riscurile de producere a accidentelor și de îmbolnăvire profesională, precum și viteza de reacție în aplicarea măsurilor de prevenire și protecție necesare eliminarii riscurilor. Cursanților le-a fost eliberată diplomă de absolvire în conformitate cu HG nr. 522/2003.
Sursa aici

Lasă un răspuns