IPJ Gorj face angajări din sursă externă

0
29

Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.
Înscrierea se realizează, în perioada 13.09 -24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online, la adresa de e-mail [email protected]
Cererile de înscriere, însoțite de documentația solicitată, transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Tag-urifeaturedSursa aici

Noul sistem de abonare prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acesta pagina și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Lasă un răspuns