Funcția de manager al Spitalului Orășenesc Sf. Ștefan din Rovinari, scoasă la concurs

0
11

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan”, Rovinari, în perioada 06.04.2021-23.04.2021, desfășurându-se în două etape:
6. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs- care va avea loc în data de 06.04.2021, ora 09. 00- 11.00 , etapă eliminatorie
7. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managment, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor — cadru, la data de 19.04.2021,ora 10.00.
Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:
Vizitarea spitalului de către candidații interesați sub îndrumarea directorului medical 31.03.2021 ora 09.00-12.00
Termen limită de înscriere 05.04.2021, ora 14.00
Verificarea dosarelor candidați lor 06.04.2021, ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor la verificarea dosarelor 06.04.2021, ora 14.00
Depunere contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor 07.04.2021, ora 14.00
Soluționare contestații 09.04.2021, ora 14.00
Afișare rezultate contestații 09.04.2021, ora 14.00
Afișare pe site a proiectelor de managment 12.04.2021, ora 14.00
Susținerea publică a proiectelor de managment 19.04.2021, ora 10.00
Afișarea rezultatului probei de susținere publică 20.04.2021,ora 14.00
Depunere contestații 21.04.2021, ora 14.00
Soluționare contestațiilor 23.04.2021, ora 14.00
Afișarea rezultatelor finale 23.04.2021, ora 15.00

La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1. cunosc limba română, scris și vorbit;
2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan” Rovinari, Biroul Resurse Umane pînă în data de 05 aprilie 2021, ora 14,00.

Mass – media și persoanele interesate să participe la susținerea publică a proiectului de managment vor transmite până la data de 13.04.2021, ora 14.00 pe adresa de e-mail [email protected] solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui, și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de managment.

Informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, bibliografie pot fi obţinute accesând pagina oficială de internet a spitalului www. spitalrovinari.ro, la avizierul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii.

Tag-urifeatured spital rovinari


Sursa aici

Lasă un răspuns