DPPS Târgu-Jiu scoate la mezat 10 posturi vacante, la Compartimentul Creșe

0
214

Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, la Compartimentul Creşe, de: bucătar – 1 post; educator puericultor debutant – 5 posturi; infirmieră – 4 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de bucătar – să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să dețină diplomă de calificare în meseria de bucătar, să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani; pentru posturile de infirmieră – să fie absolvente de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să dețină curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S., să aibă o vechime în muncă de minimum 6 luni; pentru posturile vacante de educator puericultor debutant – să aibă studii medii – absolvent de liceu pedagogic, specializarea educator puericultor sau atestat de educator puericultor obţinut prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 22 ianuarie 2019, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviurilor se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar
Sursa aici

Noul sistem de abonare prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acesta pagina și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.