IPJ Gorj continuă concursurile pentru ocuparea funcțiilor de „șef”

0
762

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef la Secția 8 Poliție Rurală Stoina și la Secția 9 Poliție Rurală Novaci, cu recrutare din sursă internă. Înscrierile se vor încheia pe 9 septembrie. Examenul va avea loc la sediul IPJ Gorj, pe 2 octombrie, la ora 12.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecție: un interviu structurat pe subiecte profesionale.

„În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs/examen adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica și bibliografia afișate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs/examen. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs/examen şi se trec în borderou. Aprecierea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obținut aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs”, potrivit reprezentanților IPJ Gorj.

Interviul va fi înregistrat video. Polițistul nemulțumit de rezultatul de la interviu poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
Sursa aici

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns