Amenzi record aplicate de ITM Gorj, în anul 2022

0
56
ITM Gorj

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat pe parcursul anului 2022 un număr de 1937 controale, din care 1376 au avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, iar 561 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În urma acțiunilor efectuate, pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în cuantum de 7.470.500 lei, din care 844.500 lei pentru nerespectarea normelor securităţii şi sănătăţii în muncă și 6.626.000 lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, dintre care 2.540.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată.

Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, angajatorilor le-au fost trasate  5056 măsuri, 4849 în domeniul relațiilor de muncă și 207 în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea intrării în legalitate.

Activitatea de control a urmărit, în principal, realizarea acţiunilor din Programul anual al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj – având la bază Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, realizarea campaniilor naţionale organizate de Inspecţia Muncii, precum și efectuarea de controale preventive și cercetarea accidentelor.

Acțiunile de control au avut, de regulă, un caracter inopinat și s-au desfășurat atât în timpul programului de lucru, cât și în timpul nopții, în intervalul orar 22 – 06, în funcție de obiectul de activitate al societăților supuse controlului, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

În anul 2022 inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul relaţiilor de muncă au  depistat 152 cazuri de muncă nedeclarată, după cum urmează:

– 132 cazuri pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

– 3 cazuri pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

– 1 caz pentru primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta avea contractul individual de muncă suspendat;

– 16 cazuri pentru primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolului 105 alineatul (1) litera c).

Au fost aplicate 66 de amenzi contravenționale pentru utilizarea  de către angajatori a muncii nedeclarate în cuantum de  2.540.000 lei, după cum urmează:

– 51 amenzi în valoare de 2.240.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

– 3 amenzi în valoare de 60.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

– o amendă în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta avea contractul individual de muncă suspendat;

– 11 amenzi în valoare de 220.000 lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolului 105 alineatului (1) litera c).

Au fost trimise către angajatori un număr de 631 scrisori de notificare întocmite în vederea informării în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislația în domeniul relaţiilor de muncă

În anul 2022 Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a înregistrat și raportat la Inspecția Muncii, Biroul informare operativă, un număr de 37 accidente de muncă, toate fiind cu incapacitate temporară de muncă.

În ceea ce priveşte interacţiunea directă cu cetăţenii şi problemele pe care aceştia le-au reclamat, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, în anul 2022, au fost înregistrate 590 de petiţii, toate acestea fiind soluționate în termenul legal, în conformitate cu prevederile Ordonanței numărul 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2022, au fost verificate și înregistrate un număr de 98 Contracte colective de muncă și 23 acte adiționale la contractele colective de muncă în vigoare, numărul total al contractelor colective de muncă active la nivelul județului Gorj, la sfârșitul lunii decembrie 2022, fiind de 160.

George Octavian Romanescu, Inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj: ,,Având în vedere gravitatea ultimelor evenimente de muncă înregistrate la nivelul județului Gorj, se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează efectiv măsurile de securitate și sănătate în muncă dispuse de către inspectorii de muncă în controalele anterioare. Totodată, reamintim faptul că măsurile trasate nu au un caracter limitativ, iar persoanelor cu atribuții în organizarea și conducerea procesului de muncă le revine obligația de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile legale, în vederea eliminării riscurilor de accidentare și/sau de îmbolnăvire profesională în ceea ce privește toate activitățile de lucru desfășurate.”

Noul sistem de abonare prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acesta pagina și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.